Blygold

Alucrom jest oficjalnym partnerem Blygold w Polsce. Blygold opracował pionierskie powłoki specjalnie do ochrony przed korozją HVAC. Od samego początku Blygold zawsze koncentrował się na ochronie przed korozją wymienników ciepła.

Wymienniki ciepła podlegają silnej korozji ze względu na swoją konstrukcję, która zwykle łączy niekompatybilne metale oraz ze względu na ilość przepływającego przez nie zanieczyszczonego powietrza. Korozja i zanieczyszczenie wymienników ciepła będzie miało bezpośredni wpływ na działanie układu klimatyzacji. Wymiennik ciepła należy odizolować od otoczenia w sposób, który nie zmniejszy jego zdolności przewodzenia ciepła ani nie spowoduje spadku ciśnienia. Gdy to zostanie osiągnięte, wydajność chłodzenia pozostanie nienaruszona, a zużycie energii będzie można kontrolować.

Tak więc z powłok i usług Blygold HVAC można korzystać w zakresie ochrony przed korozją, oszczędności energii, przedłużenia żywotności i obniżenia kosztów cyklu życia.

Powłoka Blygold PoluAl XT zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją wymienników ciepła, bez wpływu na przenoszenie ciepła i spadek ciśnienia. System może być stosowany zarówno w fabryce, jak i na miejscu. Przewodząca ciepło pigmentacja w powłoce jest zorientowana w taki sposób, że zapewnia bardzo wysoką odporność chemiczną przy niewielkiej grubości warstwy.

Przeczytaj więcej na https://www.blygold.com/

Niektóre zalety powłoki PoluAl XT HVAC:

Zapobiega korozji

Unikalne produkty i zastosowanie

Potraja żywotność

Oszczędza do 30% kosztów energii

Wszystkie typy chłodzonych powietrzem HX

Ponad 11 000 godzin w teście mgły solnej

Aplikacja fabryczna i terenowa

Blygold realizujemy w: