Blygold

Alucrom jest jedynym i oficjalnym partnerem Blygold w Polsce. Alucrom wykonuje malowanie wymienników ciepła, chłodnic i innych urządzeń systemu HVAC.

Firma Blygold opracowała pionierskie powłoki do ochrony antykorozyjnej systemów HVAC. Od samego początku Blygold koncentrował się na ochronie antykorozyjnej wykorzystywanej przy malowaniu wymienników ciepła/ malowaniu chłodnic/ urządzeń HVAC. Różne rodzaje korozji, takie jak korozja galwaniczna lub wżerowa, gwałtownie obniżają wydajność wymiany ciepła w wężownicach oraz wydajność całego sprzętu HVAC.

Wymienniki ciepła podlegają silnej korozji ze względu na swoją konstrukcję, która zwykle łączy niekompatybilne metale oraz ze względu na ilość przepływającego przez nie zanieczyszczonego powietrza. Korozja i zanieczyszczenie wymienników ciepła będzie miało bezpośredni wpływ na działanie układu klimatyzacji. Wymiennik ciepła należy odizolować od otoczenia w sposób, który nie zmniejszy jego zdolności przewodzenia ciepła ani nie spowoduje spadku ciśnienia. Gdy to zostanie osiągnięte, wydajność chłodzenia pozostanie nienaruszona, a zużycie energii będzie można kontrolować.

Powłoki Blygold zapewniają wyjątkowo długotrwałą i odporną ochronę antykorozyjną dla wymienników ciepła RTPF (Round Tube Plate Fin). Powłoki te dokładnie uszczelniają wymiennik ciepła od otoczenia, nie wpływając na wymianę ciepła i spadek ciśnienia. Te specjalistyczne produkty i unikalne procedury aplikacji sprawiają, że jednocześnie pełnią funkcję ochrony przed korozją, ale i mają bezpośredni wpływ na oszczędności energii, przedłużenie żywotności i obniżenia kosztów cyklu życia urządzeń.

W dążeniu do uzyskania bardziej wydajnych urządzeń klimatyzacyjnych kilka innowacji zwiększyło nominalną wydajność wężownic wymienników ciepła. Dzięki wprowadzeniu ulepszonych lameli, zwiększonej gęstości lameli, systemów adiabatycznych i mikrokanałów wzrosła nie tylko sprawność nominalna, ale także podatność na zanieczyszczenia i korozję. Dzięki odpowiednim środkom zapobiegawczym i naprawczym można zapobiec awariom wysokociśnieniowym, wczesnej wymianie i zwiększonemu zużyciu energii. Ochrona tych wymienników ciepła wymaga specjalistów. Geometria sprawia, że nakładanie powłok jest skomplikowane, a potrzeba wymiany ciepła wyklucza standardowe systemy powłok

Powłoka PoluAl XT: powłoka poliuretanowa z pigmentem aluminiowym, opracowana do ochrony wymienników ciepła chłodzonych powietrzem. Produkt ten spełnia wszystkie wymagania niezbędne do powlekania skraplaczy i chłodnic (RTPF). PoluAl XT posiada doskonałą odporność chemiczną i na promieniowanie UV. Zapewnia elastyczność, doskonałą przyczepność i ma znikomy wpływ na wymianę ciepła. Przewodząca ciepło pigmentacja w powłoce jest zorientowana w taki sposób, że zapewnia bardzo wysoką odporność chemiczną przy niewielkiej grubości warstwy.

Blygold PoluAL MC: elastyczna powłoka mikrokanałowa jest w stanie wytrzymać test gięcia płetwy bez ryzyka pękania lub rozwarstwiania, a także że płaskie cewki kanałowe mogą być zaginane po naniesieniu powłoki. PoluAl MC nakłada się za pomocą specjalnych technik natrysku. Ten system aplikacji może być stosowany do dowolnych rozmiarów mikrokanałowych wymienników ciepła bez żadnych ograniczeń.

Zapewniamy ochronę przed korozją dla blach sitowych i obudów wodoszczelnych dzięki swoim unikalnym produktom. Arkusze rur i zbiorniki na wodę są narażone na silną korozję ze względu na budowę z różnych metali i korozyjną działalnością wodą. Korozja wżerowa wokół rur szybko powoduje wycieki a  korozja przegród i skrzynek wodnych powoduje wczesną wymianę i poważną utratę wydajności. Samo nałożenie powłoki nie zapobiegnie temu z powodu złożoności konstrukcji. Dlatego system Blygold zapewnia specjalną procedurę, aby system powlekania chronił cenny sprzęt przez wiele lat.

Oferujemy szeroką gamę powłok opracowanych dla wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń HVAC. Powłoka może być wymagana dla wież chłodniczych, central wentylacyjnych, klimatyzatorów (wewnętrznych i zewnętrznych) i rurociągów. Może to być spowodowane względami estetycznymi lub ochroną w środowisku silnie korozyjnym. Oferujemy 1, 2 i 3 warstwowe malowania preparatami powlekającymi, które mogą chronić twoje urządzenie do klasy C5-M.

Malowanie wymienników ciepła, malowanie chłodnic czy parowników realizujemy w naszej lakierni w Bykowie (k. Wrocławia). Zapraszamy do kontaktu!

Przeczytaj więcej na https://www.blygold.com/

Niektóre zalety powłoki PoluAl XT HVAC:

- Zapobiega korozji

- Unikalne produkty i zastosowanie

- Potraja żywotność

- Oszczędza do 30% kosztów energii

- Wszystkie typy chłodzonych powietrzem HX

- Ponad 11 000 godzin w teście mgły solnej

- Aplikacja fabryczna i terenowa

Blygold realizujemy w: