Projekt malowania solarek

Pytania dotycące projektu?