Malowanie Mostu Hisings

Nowy Most Hisings będzie głównym łącznikiem między między Göteborgiem a Wyspą Hisingen. Most zastąpi w przyszłym roku istniejący Most Götaälv- łącznie ok. 32 000 m2 stali do obróbki powierzchniowej przez Midroc Alucrom.

W przyszłym roku nowy Most Hisings będzie gotowy, do tego czasu grupa pracowników Alucrom pracuje nad naprawą uszkodzeń powstałych podczas transportu i montażu stalowych profili z Hiszpanii. Gdy most będzie już na miejscu, należy również pomalować spoiny, a na cały most nałożyć ostatnią-piątą warstwę farby.

– Gotowy most będzie miał pięć warstw farby o łącznej grubości 320 µm. Powłoka będzie miała klasę korozyjności C5-M i szacuje się, że wytrzyma 40 lat przy niewielkich poprawkach, zanim konieczne będzie całkowite przemalowanie. Używamy sprawdzonego systemu malarskiego, który był używany przez ostatnie 20 lat, mówi Thomas Johansson, kierownik obszaru biznesowego Alucrom ds. Contractingu.

Alucrom stosuje w pierwszym etapie malowania podkład bogaty w cynk, następnie farbę epoksydową i poliuretannowe wykończenie powierzchni. Łączenia elementów zostaną przykryte namiotami, aby jak najlepiej zadbać o warunki podczas spawania i malowania. Oznacza to, że prace malarskie można będzie wykonywać nawet przy niekorzystnej pogodzie. W końcowym procesie malowania zastosujemy windy na częściach, w których most znajduje się nad gruntem. W części nad rzeką, w konstrukcji mostu znajdą się wsporniki, na których będziemy mogli zamontować wiszące rusztowanie. Podczas ostatniego procesu malowania most zostanie zakryty.

– Alucrome stawia na pierwszym miejscu jakość- nawet jeśli nawet przykrycie mostu nie jest konieczne, robimy to, aby samochody i budynki w pobliżu nie zostały zabrudzone farbą- podsumowuje Thomas.

Pytania dotycące projektu?