E-coat/ Kataforeza/ KTL

Proces nakładania farby na elementy metalowe metodą zanurzeniową przy wykorzystaniu zjawiska elektroforezy. Jest to zjawisko rozdzielenia mieszaniny substancji chemicznych wykorzystujące pole elektryczne. Przedmiot malowany zanurzany jest w farbie i podłączany do elektrody. Cząsteczki farby osadzają się na powierzchni malowanego przedmiotu. Zaletą tego procesu jest możliwość równomiernego rozłożenia farby na detalu zapewniając pokrycie miejsc trudnodostępnych oraz uzyskanie powłok o równej grubości i odporności mechanicznej.

E- coat realizujemy w: